Zapytania Ofertowe

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2: "Sektorowe programy B+R" – GAMEINN, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytania.

GAMEINN - ZAPYTANIA OFERTOWE >>