Unia Europejska Pojekty

Znajdź nas na:

Language:

Projekty UE

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

 

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnego systemu OpenCoOp do tworzenia i dodawania trybu kooperacyjnego online do symulatorowych gier singleplayer”

w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu OpenCoOp, który służyć będzie do dodawania trybu kooperacyjnego online do symulatorowych gier singleplayer.

Efekty projektu:

Innowacja produktowa: system OpenCoOp– System OpenCoOp będzie kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwi szybsze oraz efektywniejsze tworzenie trybu multiplayer. Wyeliminuje konieczność wykonywania przez game developerów ręcznej analizy kodu źródłowego, co znacząco przyspieszy proces portowania.

Innowacja procesowa: W ramach projektu badawczego opracowana zostanie kompleksowa innowacyjna technologia i zestaw narzędzi wraz z optymalizacją procesów umożliwiających konwersję lub rozbudowę istniejących gier symulacyjnych o tryb rozgrywki wieloosobowej (kooperacji online).

Wartość projektu: 868 313,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 868 313,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 615 609,75 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: GameInn

Skip to content